วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

อาหารของช้าง

อาหารของช้าง
ช้างจะกินอาหารประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว/วัน หรือประมาณวันละ 200 - 400 กิโลกรัมต่อตัว
อาหารช้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
1. อาหารจำพวกหญ้า (Grassese) ได้แก่ หญ้าแพรก หญ้ากล้อง หญ้าปากหวาย หญ้าคา หญ้ากก อ้อ พงเขม ฯลฯ
2. อาหารจำพวกไม้ไผ่ (Bamboos) ได้แก่ ไม้ไผ่หนาม ไผ่ป่า ไผ่บ้าน ไผ่หลาม ไม้รวก ไม้ซาง ฯลฯ
3. อาหารจำพวกเถาวัลย์ และไทร (Greepers and Flews) ได้แก่ บอระเพ็ด สัมป่อย เครือสะบ้า กระทงลาย ผัดแปปป่า หวาย สลอดน้ำ ไทร เครือเขาน้ำ เถาวัลย์แดง ฯลฯ
4. อาหารจำพวกไม้ยืนต้น (Trees Palms and Shrubs) ได้แก่ กล้วย ขนุน กุ่ม สัก งิ้วป่า ถ่อน มะพร้าว มะเดื่อ มะขามบ้าน มะเฟือง มะไฟ จามจุรี (ก้ามปูหรือฉำฉา) ปอเสา มะเดื่อปล้อง โพธิ์ มะยมป่า มะขาม มะตูม มะขวิด ระกำ ฯลฯ
5. อาหารจำพวกพืชไร่ (Cultivated Crops) ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เดือย สัปปะรด ต้นถั่วแระ อ้อย ฟัก แตง ฯลฯ
อาหารเลี้ยงช้าง โดยทั่วๆไป
อ้อย 100 ก.ก ต่อช้าง 1 เชือก
กล้วยสุก 20 หวี หรือ 20 ก.ก. ต่อช้าง 1 เชือก
สับปะรด 20 ลูก หรือ 20 ก.ก. ต่อช้าง 1 เชือก
แตงโม 20 ลูก หรือ 20 ก.ก. ต่อช้าง 1 เชือก
ต้นข้าวโพดสด 40 ก.ก ต่อช้าง 1 เชือก
แตงกวา 20 ก.ก. ต่อช้าง 1 เชือก
มันแกว 20 ก.ก. ต่อช้าง 1 เชือกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น